faratavanmand.ir

خشایارآزادی بنیانگذار فراتوانمند

1– فعال در حوزه کسب و کارهای دیجیتالی

2-عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3-دارای مقام اول کشوری و استانی در زمینه اختراعات

4-برگزاری وبینارهای مختلف در زمینه ایده پردازی،خلاقیت و کسب و کارنوپا

اجرا شده توسط: همیار وردپرس