بهینه کردن هدف گیری در بازاریابی

در print به اشتراک بگذارید
در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید

بزرگ ترین اشتباهی که در هدف گیری می توانید انجام دهید، این است که از ترس از دست دادن مشتریان احتمالی،دامنه را بیش از حد گسترده کنید. زمانی که کمپین تان را آغاز می کنید،باید بازارتان تا حد ممکن مشخص باشد. اگر درباره ی اندازه ی مخاطبی که هدف قرار داده اید،شک دارید،اندازه ی آن را کمی کوچک تر کنید.سپس اگر کمپین با همین مخاطبان کوچک تر به هدف رسیده یا از آن عبور کردید،می توانید آن را بزرگ تر کرده و مخاطبان تان را کمی گسترده تر کنید.اگر اعتقاد دارید که هدف گیری تان اشتباه است،نماد مشتری تان را بازنگری کنید.ممکن است تصور غلطی از مخاطبان تان در ذهن داشته باشید به عقب بازگردید و مطمئن شوید که به اندازه ی کافی دقیق بوده اید و اطلاعات تان درباره ی مخاطبان تان درست است. یکی دیگر از مسائل بزرگی که می تواند مانع هدف گیری شما شود،تبلیغ روی پلتفرم اشتباه است.ممکن است تبلیغ تان روی پلتفرمی قرار دهید که پاتوق بازار شما نیست. به بخش انتخاب پلتفرم ترافیک صحیح بازگردید تا با کمک آن مطمئن شوید تبلیغات تان را روی پلتفرمی قرار داده اید که بازار شما روی آن فعال است.

مطالب جدید

1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c1 ستون1
1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c3 ستون3
1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c2 ستون 2