امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی میکند از این رو ارتقای نام تجاری در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است از نظر مصرف کننده نام تجاری معرف پایه و اساس یک انتخاب مطمئن و مطلوب است لذا مدیریت مناسب نام تجاری در رسیدن به اهدافی چون وفاداری مشتریان، مشتری مداری و سوددهی،نیز بسیار موثر است برندها نقش ریشه ای را در طراحی استراتژی های بازاریابی بازی میکنند و به طور روز افزون به عنوان یک دارایی ارزشمند و منبع تمایز دیده میشوند. برندها هزینه جستجو و ریسک درک شده را برای مصرف کننده کاهش داده و نماد کیفیت محصول می باشند تعداد زیادی از مطالعات نشان میدهد که مشتریان با وفاداری قوی به یک برند تمایل زیادی به ایجاد و گسترش اطلاعات در حمایت از آن برند دارند به گونه ای که مشتریان بسیار وفادار و با انگیزه مانند اعضای یک جامعه برندی به احتمال زیاد از طریق تصور برند و قدرت برند تلاش بسیار زیادی را درباره برند دلخواه خود به کار میگیرند تصویر مثبت برند ریسک ادراک شده مصرف کننده در مورد برند را کاهش داده و سطع رضایت و وفاداری مصرف کننده را افزایش میدهد برندی که تصویر قوی و مثبت دارد راحت تر در ذهن مشتری نقش میبندد برند به صاحبان آن ها معنا می  بخشد و همچنین جز ثروت آن ها محسوب می شود اگر چه ایجاد یک شخصیت قوی برای برند مهم است اما ایجاد شخصیتی که با کاربر یا مصرف کننده آن برند هم خوانی داشته باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است دنبال کردن مطالعات همخوانی شخصیت برند از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرف کنندگان تمایل به خرید برندهایی دارند که دارای شخصیت مشابه با شخصیت خودشان باشد.

منابع : تاثیر برند و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان از فروشگاههای اینترنتی، تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده، تاثیر تجربیات برند بر تمایل به پرداخت بالاتر
مطالب پیشنهادی ما
خرید اینترنتی
کیف و کفش آرین چرم رشت
اطلاعات بیشتر
[views]
در linkedin به اشتراک بگذارید
LinkedIn
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در email به اشتراک بگذارید
Email
در facebook به اشتراک بگذارید
Facebook