مرکز رشد واحدهای فناور

برگزاری وبینار آموزشی نحوه راه اندازی سایت برای کسب و کارهای دیجیتالی در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برای دانشجویان مشاهده لینک خبری

به مناسبت هفته پژوهش، اولین دوره مسابقات برخط حامی_شو توسط انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و سایت فراتوانمند (ارائه دهنده خدمات دیجیتالی)، در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد. مشاهده لینک خبری

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی آمار و علم داده دانشگاه صنعتی اصفهان از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه یزد از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دانشگاه یزد از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای کانون همیاران سلامت روان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای کانون همیاران سلامت و روان دانشگاه دامغان از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده

استقبال رسانه ای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه ایلام از کمپ بهاری توانمندشو در فضای مجازی مشاهده