کار کردن در سازمان های شبکه ای

در print به اشتراک بگذارید
در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید

کامپیوتری شدن،اینترنت و امکان مرتبط کردن کامپیوترها در داخل سازمان ها و بین سازمان ها،میحط کاری متفاوتی را برای بسیاری از کارمندان ایجاد کرده است ( برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله مزایایی کار از راه دور مراجعه کنید )که به آن سازمان شبکه ای می گوییم.این تحولات در بخش تکنولوژی،امکان برقراری ارتباط و کار با یکدیگر را برای مردم فراهم کرده و بدین ترتیب حتی در صورت وجود هزاران کیلومتر فاصله هم می توانند با هم ارتباط برقرار کرده و همکاری کنند. علاوه بر این می توانند به شبکه های مختلفی در سراسر دنیا متصل شده و از راه دور به صورت مستقل برای کارفرمایان مختلفی کار کنند و در صورت تغییر تقاضا نیز کارفرمایان خود را به سرعت تغییر دهند. برنامه نویسان کامپیوتر،طراحان گرافیکی،تحلیلگران سیستم، نویسندگان فنی، جستجو گران تصاویر و ویراستاران کتاب تنها چند نمونه از افرادی هستند که می توانند از خانه خود یا سایر مکان های غیر اداری کارهایشان را از راه دور انجام دهند.

وظایف مدیران در سازمان های شبکه ای خصوصا در زمینه مدیریت انسان ها با سازمان های معمولی تفاوت هایی دارد. برای مثال ایجاد انگیزه،رهبری افراد و اتخاذ تصمیماتی مشارکتی در محیط اینترنت و از راه دور، نیازمند تکنیک های است که با روش های معمول در هنگام حضور فیزیکی افراد متفاوت است.

هر چه تعداد کارمندانی که از راه دور و با استفاده از فن آوری شبکه ای به انجام کارهای می پردازند افزایش پیدا کند، نیاز مدیران به یادگیری مهارت های جدید نیز شدت بیشتری پیدا می کند. رفتار سازمانی می تواند با ارائه بینش هایی ارزشمند، کسب این مهارت ها را تسهیل کند.

مطالب جدید

1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c1 ستون1
1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c3 ستون3
1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c2 ستون 2