گسترش تیم های مجازی

در print به اشتراک بگذارید
در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید

در تیم های مجازی افرادی که در کنار هم حضور ندارند، برای دستیابی به هدفی مشترک از طریق تکنولوژی کامپیوتری با هم ارتباط برقرار می کنند در این روش اعضای تیم به وسیله سیستم های ارتباطی مانند شبکه های گسترده کامپیوتری، کنفرانس ویدیویی یا ایمیل با هم ارتباط برقرار می کنند و تفاوتی هم ندارد که یک اتاق از هم فاصله دارند یا یک قاره تیم های مجازی انقدر فراگیر شده و تکنولوژی آنقدر پشرفت کرده که دیگر مجازی نامیدن این تیم ها نادرست به حساب می آید. امروزه تقریبا همه تیم ها حدقل بخشی از کار خود را از راه دور انجام می دهند. علیرغم گسترش تیم های مجازی، چالش های خاصی نیز پیش روی آنها وجود دارد. کاهش ارتباطات اجتماعی و تعاملات مستقیم میان اعضای تیم ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. داد و ستدی که در گفتگوی رو در رو معمول است در این روش وجود ندارد. چون اعضای تیم های مجازی با هم دیدار شخصی ندارند، نسبت به تیم های رو در رو، بیشتر وظیفه مدار شده و با هم اطلاعات اجتماعی-احساسی کمتری مبادله می کنند. جای تعجبی ندارد که رضایت اعضای تیم های مجازی از فرآیند تعامل گروهی نسبت به تیم های رو در رو کمتر باشد. برای اینکه تیم های مجازی اثر بخش باشند،مدیران باید اطمینان حاصل کنند که 1- بین اعضا اعتماد وجود دارد 2- پیشرفت تیم را به دقت زیر نظر گرفته شود 3- تلاش ها و نتایج تیم های مجازی در کل سازمان اعلام شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله کار کردن در سازمان های شبکه ای مراجعه فرمایید.

مطالب جدید

1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c1 ستون1
1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c3 ستون3
1 ستون تبلیغاتی کلیکی در تمامی صفحات وبلاگ c2 ستون 2