نمایشگاه ETEX1400

حضور سایت فراتوانمند در جمع ۷ استارتاپ برگزیده جهت حضور در نمایشگاه ETEX1400
در غرفه جلوه های استارتاپ های ICT استان گیلان تحت حمایت صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان

بازدید مسئولین نایب ریس اول اتاق اصناف ایران، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان و صندوق پژوهش و فناوری گیلان از مجموعه سایت فراتوانمند