همانند دوست صمیمی کنار شما هستیم

همانند دوست صمیمی کنار شما هستیم

تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده

امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی میکند از این رو ارتقای نام تجاری در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است از نظر مصرف کننده نام تجاری معرف پایه و اساس یک انتخاب مطمئن…

×

Powered by WhatsApp Chat

× برای ارسال سوال کلیک کنید
اجرا شده توسط: همیار وردپرس